Uniți pentru o Românie puternică și stabilă
Header Top Single Social IconHeader Top Single Social IconHeader Top Single Social Icon

Construim Viitorul! #CuOchiipeViitor

Pentru mine, dezvoltarea comunei Apahida înseamnă o administrație profesionistă, transparentă și dedicată comunei. Nu putem dărâma și reconstrui de la zero ce s-a făcut în domeniul urbanismului în ultimii zece ani, dar când susțin “că reclădim” Apahida vreau administrarea corectă a ceea ce există deja, dar și schimbarea ideilor cu “lasă că merge și așa”, de până acum. Urbanismul și regulile de construire înseamnă un ansamblu complex de planificare și creștere a unei comunități. Vrem să ne recuperăm calitatea vieții.

Urbanism

• Ridicarea standardelor de construcție și locuire, inspirându-ne din exemplele de succes din Uniunea Europeană.
• Elaborarea de reguli referitoare la estetică și funcționalitatea urbană.
• Crearea unei rețele de poli civici pentru un ecosistem urban incluziv.
• Parteneriate cu Facultatea de Arhitectură pentru reinventarea identității aglomerărilor de imobile.
• Implicarea participativă a locuitorilor în deciziile referitoare la viitorul urbanistic al comunei.• Implementarea rapidă a unui Plan Urbanistic General (PUG) amplu, adaptat nevoilor locale și axat pe creșterea calității vieții.

Infrastructură și Transport


• Modernizarea și extinderea rețelei de camere de supraveghere a domeniului public.
• Extinderea pistelor pentru biciclete și trotinete, inclusiv electrice.
• Extinderea și modernizarea iluminatului public în toate satele.
• Extinderea traseelor deservite de Compania de Transport Public Cluj.
• Reglementarea strictă a aprovizionării unităților economice pentru raționalizarea traficului rutier.
• Studii de fezabilitate pentru crearea infrastructurii necesare pentru circulația autobuzelor electrice și a alimentării mașinilor electrice, în parteneriat cu municipiul Cluj.• Optimizarea rețelelor de apă și canalizare în toate satele componente.

Digitalizare

• Digitalizarea reprezintă un pas esențial pentru a îmbunătăți relația dintre cetățeni și administrație.
• Prin utilizarea noilor tehnologii, vom simplifica procedurile administrative, vom reduce birocrația și vom oferi servicii mai eficiente și mai rapide.
• Digitalizarea ne permite să creăm o administrație transparentă, unde informațiile sunt ușor accesibile și unde procesele sunt ușor de urmărit și de verificat.
• Unul dintre obiectivele mele principale este de a integra și interconecta bazele de date ale compartimentelor din primărie.
• Această integrare ne va permite să oferim servicii digitale inovatoare și personalizate pentru cetățenii din Apahida.
• Prin intermediul acestor servicii digitale, vor putea fii accesate informații publice, veți putea plăti taxele online, veți putea depune cereri sau documente online și veți putea urmări stadiul acestora în timp real.
• Ne dorim ca digitalizarea să devină un instrument de facilitare a interacțiunii dintre cetățeni și administrație, contribuind la creșterea calității vieții în comunitatea noastră.
• Crearea comunităților virtuale locale pentru implicarea activă a cetățenilor în luarea deciziilor privind Apahida.
• Introducerea bugetării participative online pentru ca locuitorii să contribuie la deciziile referitoare la investiții.
• Respectarea strictă a normelor de protecție a datelor personale pentru confidențialitatea informațiilor cetățenilor.

Economie

• Atragerea de investitori care să creeze locuri de muncă bine plătite, prin activități economice nepoluante, în concordanță cu planul meu de acțiune concentrat pe dezvoltare și viitor.
• Crearea unui hub al inovării, în parteneriat cu entități de stat și private, pentru a genera procese economice cu valoare adăugată mare.
• Integrarea comunei Apahida în clusterele care stimulează dezvoltarea economică în Transilvania.
• Stimularea asocierii producătorilor agricoli locali și a altor practici care să sprijine rentabilizarea activităților agricole și să promoveze producția locală de calitate, inclusiv prin inaugurarea unei piețe publice în Apahida.
• Susținerea operatorilor din domeniul turismului prin promovarea unui brand modern al comunei Apahida și facilitarea financiară sau de altă natură.

Debirocratizare și comunicare

• Profesionalizarea resurselor umane din aparatul administrativ al Primăriei și entităților administrative conexe, în conformitate cu cele mai noi tehnici din administrația publică.
• Simplificarea procedurilor de lucru cu publicul, în concordanță cu principiul de transparentizare a tuturor procedurilor și deciziilor Primăriei.
• Dezvoltarea și îmbunătățirea platformelor online funcționale pentru taxe, depunerea electronică a formularelor și alte forme de interacțiune din categoria „guvernare electronică”.
• Crearea unei comunități online prin intermediul căreia Primăria Comunei Apahida să colecteze date privind necesitățile locuitorilor și să răspundă rapid și concludent sesizărilor sau solicitărilor publicului.
• Organizarea de consultări publice în toate deciziile importante care țin de viitorul comunei Apahida.

Fonduri Europene și Deschiderea către Europa

• Realizarea unui studiu de oportunitate pentru identificarea categoriilor de fonduri europene disponibile pentru comuna Apahida, cu accent pe schimbările din noul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene.
• Crearea unui Departament specializat în Primăria Comunei Apahida, dedicat evaluării oportunităților și generării de aplicații la fondurile europene.
• Evaluarea și alinierea la prioritățile legate de apartenența la Uniunea Europeană, în funcție de specificul și nevoile comunei Apahida.
• Construirea unei relații instituționale privilegiate cu ministerele și autoritățile locale sau județene implicate în relația cu Uniunea Europeană.

Mediu

• Realizarea și implementarea unei strategii a comunei Apahida pentru următorii 10 ani, axată pe tranziția spre o economie circulară, conform principiilor de reducere, refuz, regândire, reutilizare, reciclare și altele, pentru a minimiza impactul asupra mediului.
• Implementarea unui Plan de Gestionare a Deșeurilor, cu obiective de reutilizare și reciclare impuse de Uniunea Europeană, vizând o rată de reciclare de minim 65% pentru deșeurile municipale mixte și 60% din masa totală de deșeuri generate.
• Amenajarea unei platforme speciale la periferia Apahidei pentru deșeurile voluminoase, și facilitarea colectării deșeurilor biodegradabile pentru producerea de biogaz la nivel local.
• Promovarea și implementarea conceptului de garanție-depozit pentru deșeurile din ambalaje și combaterea risipei alimentare în colaborare cu organizații specializate.
• Încurajarea industriei prietenoase cu mediu, promovarea eco-turismului și desalubrizarea văii Someșului pentru valorificarea potențialului său turistic și recreativ.
• Implementarea de măsuri privind salubrizarea și înverzirea spațiului public și privat, acordarea de reduceri și facilități fiscale pentru clădirile verzi și instalarea de panouri fotovoltaice pe clădirile publice pentru generarea de energie verde.

Educație

• Modernizarea și dotarea cu tehnologie avansată a școlilor și grădinițelor existente din comuna Apahida.
• Planificarea și construirea de noi școli, grădinițe și creșe, bazată pe un studiu detaliat al necesităților locuitorilor.
• Înființarea de parteneriate cu universitățile clujene pentru dezvoltarea educației și crearea unui potențial campus universitar în comună.
• Acordarea de facilități fiscale pentru înființarea de grădinițe și școli private.
• Promovarea educației permanente pentru încurajarea învățământului dual.

Cultură

• Dezvoltarea unei rețele de centre culturale pentru a servi toate satele din comuna Apahida.
• Atragerea dezvoltărilor festivalurilor clujene printr-un parteneriat transparent și reciproc avantajos.
• Construcția de clădiri multifuncționale pentru manifestări artistice variate și diverse, de la concerte la spectacole de teatru sau proiecții de film.
• Organizarea și finanțarea de spectacole culturale de calitate, inclusiv teatru de păpuși și concerte.Înființarea unei biblioteci moderne și bine dotate, inclusiv cu o componentă electronică pentru accesul la ebook-uri și cărți electronice.

Sănătate

• Lansarea de programe de screening al sănătății în parteneriat cu instituții medicale de prestigiu, pentru a asigura accesul la servicii medicale de calitate.
• Reglementarea orarului de funcționare a farmaciilor pentru a asigura accesul constant la medicamente pentru toți cetățenii.

Sport

• Stimularea practicării sportului prin amenajarea de terenuri și construirea unei baze sportive moderne în stilul celei din cartierul Gheorgheni din Cluj.
• Organizarea de evenimente și zile sportive pentru implicarea activă a comunității.
• Crearea unui complex acvatic pentru sport și relaxare, inclusiv cu un bazin olimpic acoperit.
• Facilitarea construirii de săli de fitness și cultură fizică prin oferirea de facilități investitorilor privați.

Social

• Asigurarea sprijinului pentru activitatea tuturor cultelor religioase recunoscute de statul român, într-un mod transparent și nediscriminatoriu.
• Furnizarea de sprijin transparent și sustenabil pentru asociațiile și fundațiile care desfășoară activități în beneficiul comunității.
• Dezvoltarea de cămine pentru vârstnici conform standardelor europene, oferind un mediu sigur și confortabil pentru aceștia.
• Inițierea unor cluburi civice care să faciliteze interacțiunea dintre membrii seniori ai comunității și cei tineri, promovând schimbul de experiență și valorile locale.
• Sprijinirea unei rețele de întreprinderi sociale și a centrelor de calificare recalificare profesională, pentru a oferi oportunități de dezvoltare și integrare socială membrilor defavorizați ai comunității.
• Implementarea unui adăpost modern pentru animalele fără stăpân și gestionarea responsabilă a problemelor legate de acestea.

Hai la vot! Votează viitorul!